Zboží zákaznické recenze

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem údajů
K-mobil sro. pro účely hodnocení webu www.k-mobil.cz na portálu www.zbozi.cz tak, že tento správce odešle mou e-mailovou adresu portálu
www.zbozi.cz v rámci služby „Zákaznivké recenze“, aby mi tento portál následně na můj e-
mail zaslal krátký dotazník, kde mohu vyhodnotit spokojenost s nákupem na webu
www.k-mobil.cz. Tento souhlas uděluji do odvolání.

Informace k souhlasu:
1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům
zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut
výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných
důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv
zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako
byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-
mailové adrese: info@k-mobil.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat
si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
2. Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho
uživatelského účtu, jste-li na webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech
nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např.
zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme; více naleznete
v Oznámení o ochraně osobních údajů anebo nás přímo kontaktujte.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Dokument o využití cookies